Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2007 r. 

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2007 r. ciążył na 7 partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie polityczne złożyły informacje finansowe. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje finansowe 7 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy postanowiła:

1. przyjąć bez zastrzeżeń informacje 2 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2. przyjąć informacje ze wskazaniem uchybień 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3. odrzucić informację 1 partii politycznej, wymienionej w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

 

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2007 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ 

1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

2. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

 


Załącznik nr 2

 

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2007 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ 

1.Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)
Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki kwoty mniejszej niż 5% otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową;

2.Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)
Wskazane uchybienie polega na wykorzystaniu środków finansowych Funduszu Eksperckiego na cele inne, niż finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowanie działalności wydawniczo-edukacyjnej; 

3. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki kwoty mniejszej niż 5% otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową;

4.Socjaldemokracja Polska (EwP 191)
Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki kwoty mniejszej niż 5% otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową oraz 
na wykorzystaniu środków finansowych Funduszu Eksperckiego na cele inne, niż finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowanie działalności wydawniczo-edukacyjnej.

 


Załącznik nr 3

 

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2007 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

Liga Polskich Rodzin (EwP 53)
Informacja finansowa partii została odrzucona, ponieważ partia, nie dołączając do informacji opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, uniemożliwiła stwierdzenie, czy środki z otrzymanej subwencji zostały wykorzystane na cele związane z działalnością statutową.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-03-2016 12:38
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:22-03-2016 12:42
    Wprowadził:Hubert Puchała