Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory samorządowe w 1998 r.
  • Wyniki wyborów do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców w podziale na obwody i kandydatów