Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpi

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się obwodowe komisje do spraw referendum, powołane dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w związku z wykonaniem przez te komisje ich ustawowych zadań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:29
    Wprowadził:Hubert Puchała