Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w c

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w ciągu dwóch dni.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 i art. 32 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się do stosowania w referendum ogólnokrajowym, którego termin przeprowadzenia został wyznaczony na dwa kolejne dni:

1)      wzór protokołu czynności wykonanych przez komisję obwodową po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu referendum, stanowiący załącznik nr 1,

2)      wzór protokołu czynności wykonanych przez komisję obwodową przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum, stanowiący załącznik nr 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk