Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętyvh i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r. ( M.P. nr 50 poz. 786 )
KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 października 2003 r.
o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania
środków finansowych w 2002 r.

 

         Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zbadała sprawozdania
65 partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r. i, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy, postanowiła:
1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 38 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1;
2) przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 13 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2;
3) odrzucić sprawozdania 14 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3.
Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania 6 partii politycznych wniosło skargę do Sądu
Najwyższego. Sąd Najwyższy 5 skarg oddalił, a jedną skargę uznał za zasadną.
                                                Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

Załącznik nr 1 do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2003 r.  
Wykaz partii politycznych,
których sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r.
zostały przyjęte bez zastrzeżeń
•1.      EwP 12    Unia Wolności
•2.      EwP 15    Stronnictwo Narodowe
•3.      EwP 21    Polska Partia Ekologiczna Zielonych
•4.      EwP 23    Unia Polityki Realnej
•5.      EwP 31    Polska Partia Odnowy Kraju
•6.      EwP 35    Ogólnopolskie Zjednoczenie Osób Niepełnosprawnych
•7.      EwP 41    Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski
•8.      EwP 53    Liga Polskich Rodzin
•9.      EwP 55    Mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe „Niepodległość"
•10.    EwP 58    Narodowe Odrodzenie Polski
•11.    EwP 64    „Forum Republikańskie"
•12.    EwP 68    Partia Victoria
•13.    EwP 73    Forum Samorządowe
•14.    EwP 77    Unia Pracy - Od Nowa
•15.    EwP 90    Stronnictwo „Porozumienie Polskie"
•16.    EwP 95    Centralna Partia Demokratyczna
•17.    EwP 100  Związek Weteranów Wojny
•18.    EwP 103  Partia Przeciw Krzywdzie
•19.    EwP 105  Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
•20.    EwP 113  Przymierze Ludowo-Narodowe
•21.    EwP 115  Krajowe Forum Lewicy
•22.    EwP 120  Alternatywa - Partia Pracy
•23.    EwP 124  Prawo i Sprawiedliwość
•24.    EwP 126  Zdrowa Rzeczpospolita Polska
•25.    EwP 128  Ogólnopolski Sojusz Bezrobotnych
•26.    EwP 131  Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
•27.    EwP 132  Polska bez Fikcji
•28.    EwP 133  Formacja XXI
•29.    EwP 134  Bezrobotni Rzeczypospolitej Polskiej
•30.    EwP 136  Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
•31.    EwP 138  Powiatowa Partia Obrony Bezrobotnych „Nadzieja"
•32.    EwP 142  Ruch Obrony Bezrobotnych
•33.    EwP 143  Partia Ochrony Praw Człowieka
•34.    EwP 144  Polska Partia Ekologiczna
•35.    EwP 148  Liga Obrony Suwerenności Polski
•36.    EwP 149  Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny
•37.    EwP 150  Forum Kobiet „FK"
•38.    EwP 152  Komunistyczna Partia Polski
                                                                             Załącznik nr 2 do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2003 r.


Wykaz partii politycznych,
których sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r.
zostały przyjęte ze wskazaniem uchybień
•1.      EwP 6      Ruch Społeczny
•2.      EwP 22    Konfederacja Polski Niepodległej Ojczyzna
•3.      EwP 33    Polski Ruch Uwłaszczeniowy
•4.      EwP 40    Stronnictwo Pracy
•5.      EwP 49    Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
•6.      EwP 59    Polski Ruch Monarchistyczny
•7.      EwP 60    Partia Ludowo-Demokratyczna
•8.      EwP 81    Polskie Stronnictwo Nowy Ład Demokratyczny
•9.      EwP 87    Sojusz Lewicy Demokratycznej
•10.    EwP 88    Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
•11.    EwP 97    Liga Polska
•12.    EwP 130  Przymierze dla Polski
•13.   EwP 137  Stronnictwo Polska Racja Stanu
Załącznik nr 3 do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2003 r. 
Wykaz partii politycznych,
których sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r. 
zostały odrzucone

* Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej partia wniosła do Sądu Najwyższego skargę, która została oddalona 
** Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej partia wniosła do Sądu Najwyższego skargę, która została uznana za zasadną
   
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-03-2016 15:12
  Wprowadził:Hubert Puchała
 • Data modyfikacji:23-03-2016 10:18
  Wprowadził:Hubert Puchała