Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania17821
Liczba kart ważnych 3041
Liczba głosów ważnych3020
Liczba głosów nieważnych21

Frekwencja w mieście

17.06%