Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4451
Liczba kart ważnych 681
Liczba głosów ważnych676
Liczba głosów nieważnych5

Frekwencja w mieście

15.30%