Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania5195
Liczba kart ważnych 814
Liczba głosów ważnych811
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w mieście

15.67%