Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3465
Liczba kart ważnych 632
Liczba głosów ważnych629
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

18.24%