Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3284
Liczba kart ważnych 379
Liczba głosów ważnych375
Liczba głosów nieważnych4

Frekwencja w gminie

11.54%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie 1777 202 200
11.37%
2 Świetlica "Warszawa" 989 123 121
12.44%
3 Świetlica wiejska w Zastoczu 518 54 54
10.42%