Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2025
Liczba kart ważnych 269
Liczba głosów ważnych268
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

13.28%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Oklinach 388 31 31
7.99%
1 Świetlica Gminna 767 144 143
18.77%
2 Publiczne Gimnazjum 870 94 94
10.80%