Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania18128
Liczba kart ważnych 2908
Liczba głosów ważnych2884
Liczba głosów nieważnych24

Frekwencja w mieście

16.04%