Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1-4 i art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r. powołuje się, z zastrzeżeniem § 2, okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1-41 do uchwały.

§ 2.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie jest właściwa wyłącznie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu wyborczym nr 12.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk