Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Walbrzychu
Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

  1. Dyduch Marek,poseł, zam.Wałbrzych, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Jedoń Mieczysław,poseł, zam. Bielawa, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Pogoda Czesław,poseł, zam. Kłodzko, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Herman Krystyna Janina,poseł, zam.Wałbrzych, członek SLD,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Markiewicz Adam,prawnik, zam. Świdnica, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Banaś Magdalena,prawnik, zam. Kłodzko, członek SLD,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Wiłkomirski Józef,dyrygent, zam. Wałbrzych, członek UP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Bierut Ryszard Michał,rolnik, zam. Sosnowa, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 9. Lubiński Mirosław Aleksander,lekarz medycyny, zam. Wałbrzych, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 10. Suława Jolanta Aleksandra,dyrektor wykonawczy, zam. Mieroszów, członek SLD,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Solarek Leszek,nauczyciel, zam.Wałbrzych członek KPEiR,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 12. Słupska Maria,prawnik, zam.Świdnica, członek PLD,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Drąg Czesław,politolog, zam. Roztoka, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Grabek Józef,nauczyciel, zam. Świdnica, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Kamińska Marzanna,politolog, zam. Dzierżoniów, członek SLD,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Matiaszkiewicz Mirosław Janusz,inżynier górnictwa, zam. Wałbrzych, członek UP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. Żarczyńska Krystyna Maria,dyrektor wykonawczy, zam. Strzegom, członek SD,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 18. Klonowski Jarosław Marek,bez zawodu, zam. Wałbrzych, członek SLD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 2 Koalicyjny komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
skrót nazwy: "AWSP"

  1. Wawryniewicz Ryszard Jan,poseł, zam. Świdnica, członek ZChN,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Szewc Leszek Marian,poseł, zam. Wałbrzych, członek RS AWS,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Dembiński Marian,poseł, zam. Dobromierz, członek RS AWS,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Wojciechowicz Arkadiusz Robert,leśnik, zam. Kłodzko, członek PPChD,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Drożyńska Barbara Anna,nauczycielka, zam. Lewin Kłodzki, nie należy do partii politycznej, "popierana przez ZChN",
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 6. Cegiełka Mateusz Krzysztof,nauczyciel, zam. Dzierżoniów, członek RS AWS,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Śliwińska Krystyna Antonina,nauczycielka, zam. Duszniki Zdrój, nie należy do partii politycznej, "popierana przez RS AWS",
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Rowińska-Babiak Krystyna,nauczycielka, zam. Nowa Ruda, członek PPChD
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Mitkiewicz Jerzy Bronisław,przedsiębiorca, zam. Wrocław, nie należy do partii politycznej, "popierany przez ZChN",
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 10. Mudy Zbigniew Hieronim,urzędnik, zam. Mościsko, członek RS AWS,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Waligórski Ryszard Czesław,rolnik, zam. Głuszyca, nie należy do partii politycznej, "popierany przez ZChN",
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 12. Padło Zygmunt,spedytor prasy, zam. Świdnica, członek KPN,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Senkowski Zbigniew,poseł, zam. Wałbrzych, członek RS AWS,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

  1. Lityński Jan,matematyk, zam. Świdnica, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Stach-Janyst Iwona Stanisława,zootechnik, pedagog, zam. Wałbrzych, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 3. Zalewska Anna Elżbieta,nauczyciel, zam. Świebodzice, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy

 4. Grześkowiak Zdzisław Piotr,nauczyciel, zam. Świdnica, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Jaśnikowski Adam Marian,ekonomista, zam. Bystrzyca Kłodzka, członek Unii Wolności, na podstawie art.7 ust.2 powołanej ustawy zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia.

 6. Kuśmierz Janusz Bronisław,nauczyciel, zam. Kłodzko, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Silarska Katarzyna Hanna,nauczyciel, zam. Złoty Stok, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy

 8. Nawrocka Halina,lekarz, zam. Świebodzice, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Kuzak Grzegorz Włodzimierz,politolog, zam. Nowa Ruda, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Zatoka Barbara,geodeta, zam. Lądek-Zdrój, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Kubica Danuta Teresa,administratywista, zam. Wałbrzych, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy

 12. Kaza Irena,pielęgniarka, zam. Kłodzko, nie należy do partii politycznej, 
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 13. Siedlecki Roman Aleksander,nauczyciel, zam. Wałbrzych, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Grajek Robert Jerzy,inż. budownictwa, zam. Dzierżoniów, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Kapela Włodzimierz,elektronik, zam. Dzierżoniów, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Morawiec Krystyna Danuta,chemik, zam. Świdnica, nie należy do partii politycznej, 
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. Śniegucki Grzegorz Stanisław,lekarz, zam. Ząbkowice Śląskie, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. Saul-Kawka Danuta Cecylia,poetka, zam. Świdnica, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
skrót nazwy : Komitet Wyborczy Samoobrona RP

  1. Franczak Franciszek Wojciech,rolnik, zam. Strzegom, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Pasternak Andrzej,rolnik, zam. Lutomierz, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Kołacz Grzegorz,rolnik, zam. Wolibórz, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Dmochowska Agnieszka Bożena,zootechnik, zam. Świebodzice, członek Samoobrony RP,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Widziak Józef Franciszek,nauczyciel emeryt, zam. Henryków, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Wałowski Grzegorz Piotr,technik BHP, zam. Głuszyca, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Garbacz Bożena Zofia,nauczycielka, zam. Ożary, członek Samoobrony RP,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Korejwo Grzegorz Franciszek,technik górnik, zam. Mieroszów, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Listwan Kazimierz,technik budowlany, zam. Słupice, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Stępniak Ireneusz,ogrodnik, zam. Piława Dolna, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Krawczyk Edmund Karol,kierowca, zam. Idzików, członek Samoobrony RP,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
skrót nazwy : Komitet Wyborczy "PiS"

  1. Lica Wojciech,nauczyciel, zam. Legnica, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Bartolik Mirosław Roman,ekonomista, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Dziewiecka Maria,germanistka, zam. Kłodzko, nie należy do partii politycznej, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Kędzierski Andrzej Janusz,poligraf, zam. Wałbrzych, członek Przymierza Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Retecki Andrzej Jan,tech. budowlany, zam. Boguszów-Gorce, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Szpak Marek Stanisław,tech. elektroenergetyk, zam. Szczytna, członek RS AWS, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Smolak Stanisław Bogdan,ekonomista, zam. Lądek Zdrój, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Łakomska Lila Zenona,bankowiec, zam. Dzierżoniów, nie należy do partii politycznej, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Ziółkowski Jan,rzemieślnik, zam. Ziębice, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


 10. Gieniec Władysław Mieczysław,lekarz, zam. Ziębice, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. * Jurkowski Jerzy Andrzej,prawnik, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Grzegorzewicz Grzegorz Sławomir,bez zawodu, zam. Jaworzyna Śląska, członek Przymierza Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Kuźmiński Bogusław,tech. drzewny, zam. Międzylesie, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Bogucki Michał Andrzej,artysta plastyk, zam. Sokołowsko, członek Przymierza Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

  1. Niebieszczański Ryszard Wiktor, technik rolnik, zam. Jaszkowa Dolna, członek
  Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Kurzawa Jarosław Jan,inż. zootechnik, zam. Wiśniowa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Dziendziel Wacław Alojzy,inż. zootechnik, zam. Piława Górna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Piksa Józef,prawnik administratywista, zam. Walim, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Kowalska Ewa Małgorzata,pielęgniarka, zam. Świdnica, nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Nowak Ryszard Mieczysław,inż. mechanik, zam. Ziębice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Bernat Halina Zofia,inż. rolnik, zam. Szczytna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Fedoruk Marek Sylwester,inż. budownictwa, zam. Szczawno Zdrój, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Jurkiewicz Włodzimierz,inż. nawigator, zam. Wałbrzych, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Korzewicz Jolanta,nauczyciel, zam. Stare Bogaczowice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Lis Zdobysław Janusz,inż. rolnik, zam. Ząbkowice Śląskie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Maciejczyk Monika Barbara,archeolog, zam. Polanica Zdrój, członek Bloku dla Polski,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Migoś Jarosław Franciszek,górnik emeryt, zam. Boguszów Gorce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Piskorz Wiesław,rolnik, zam. Klecin, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Szymański Jerzy Ryszard,mechanik, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Zajączkowska Elżbieta,rolnik, zam. Pieszyce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. Wijatyk Bogusław Grzegorz,inż. ogrodnik, zam. Stronie Śląskie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. Weznerowicz Maciej Jan,tech. rolnik, zam. Łagiewniki, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
skrót nazwy: Platforma Obywatelska

  1. Chlebowski Zbigniew,magister inżynier mechanik, zam. Wierzbna, członek SKL,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Guzdek Janusz,ekonomista, zam. Ligota Wielka, członek SKL,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Wajs Jacek,urzędnik samorządowy, zam. Świdnica, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Socha Krzysztof Maciej,kurator sądowy, zam. Boguszów-Gorce, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Orpel Leszek Wojciech,magister inżynier ceramik, zam. Jedlina Zdrój, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Gdesz Dariusz Stanisław,protetyk dentystyczny, zam. Świdnica, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Jurcewicz Stanisław,inżynier telekomunikacji, zam. Piława Górna, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Ilczyszyn Marek Zbigniew,nauczyciel akademicki, zam. Wrocław, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Śliwa Regina,lekarz, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Daleczko Zbigniew,informatyk, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Półtoranos Marian Antoni,pedagog kulturalno-oświatowy, zam. Polanica Zdrój, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Dudzik Jerzy Andrzej,ekonomista, zam. Nowa Ruda, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Łambucki Roman,ekonomista, zam. Stronie Śląskie, członek Unii Polityki Realnej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

  1. Ziemiński Adam Marek,prawnik, zam. Wałbrzych, członek Alternatywy Ruchu Społecznego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Dąbrowski Bogusław Marian,pracownik lombardu, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej, 
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Jacuńska Elżbieta,technik budowlany, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Kochański Leszek Piotr,prawnik, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Bardziński Lucjan,technik mechanik, zam. Dzierżoniów, członek KPN-Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Igielski Arkadiusz Jan,technik mechanik, zam. Wałbrzych, członek KPN-Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Studziński Piotr,historyk, zam. Nowa Ruda, członek Sojuszu Nowych Sił,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Rodak Beata,bibliotekarz, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Wojciechowski Lucjan,inż. budowlany, zam. Kłodzko, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Matias Edward Bronisław, technik mechanik, zam. Świebodzice, członek KPN-Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Lahutta Piotr Franciszek,ekonomista, zam. Wałbrzych, członek KPN-Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Zwierzykowska Alina Władysława,bez zawodu, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Janycz Jerzy Tadeusz,ceramik, zam. Dziećmorowice, członek KPN-Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Mazguła Janusz Antoni,górnik, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Nietrzebka Józefa Katarzyna,technik krawiec, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Mańko Barbara Bogusława,dziewiarz, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. Przepiórska Henryka Danuta,laborantka, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. Koszyka Jerzy,monter instalacji sanitarnej, zam. Wałbrzych, członek KPN-Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 10 Liga Polskich Rodzin
skrót nazwy: LPR

  1. Górniak Grzegorz Antoni,rolnik, zam. Bożnowice, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Napierała Bogdan Adam,historyk, zam. Wałbrzych, członek LPR,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Kopciuch Teresa,agent ubezpieczeniowy, zam. Międzyrzecze, członek Stronnictwa Narodowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Cykowski Janusz,przedsiębiorca, zam. Kłodzko, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Biniek Agnieszka Anna,psycholog, zam. Bystrzyca Kłodzka, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Jancelewicz Edward Stanisław,górnik emeryt, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Nawrot Elżbieta Józefa,ekonomistka, katechetka, zam. Świdnica, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Wnuk Henryk Stanisław,energetyk emeryt, zam. Wałbrzych, członek Stronnictwa Narodowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Kosiński Adam,elektromechanik, zam. Boguszów-Gorce, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Grabowski Kazimierz,tech. budowlany, ekonomista, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Pawluk Józef,górnik emeryt, zam. Wałbrzych, członek Stronnictwa Narodowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Krukowski-Petehyrycz Ryszard Maria,tech. mechanik, zam. Wałbrzych, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Kozłowski Andrzej Henryk,stolarz, zam. Ścinawka Dolna, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Zarajczyk Józef Mieczysław,murarz, zam. Wrocław, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Zanin Paweł Jan,tech. ochrony środowiska, zam. Świebodzice, członek Stronnictwa Narodowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.


  * skreślony na podstawie uchawły Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:19
  Wprowadził:Bartosz Goździk