Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Koninie
Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 
skrót nazwy KKW SLD-UP 

  1. POL Marek - ekonomista,Poznań, członek UP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. NOWICKI Józef Zygmunt - ekonomista,Konin, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. TOMASZEWSKI Tadeusz - mechanik obróbki skrawaniem,Niechanowo, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. SZAMAŁEK Krzysztof - geolog,prawnik, Warszawa, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. MARCZEWSKI Marian Mirosław - prawnik,Turek, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. DANKOWSKI Bronisław - mechanik,Września, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. NOWAK Dorota - nauczyciel,Koło, członek SLD
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. MIKOŁAJEWSKI Jerzy - politolog,Słupca, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. SZEFLIŃSKA Barbara - politolog,nauczyciel, Żychlin, członek SLD
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. GABRYEL Zbigniew Kazimierz - inż. ogrodnik, Manieczki, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. JÓŹWIAK Teresa Jadwiga - nauczyciel,Gniezno, nie należy do partii politycznej,
  popierana przez UP
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. KUBIACZYK Ireneusz - prof. matematyk, Środa Wielkopolska, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. BARTZ Danuta Hanna - nauczyciel,Trzemeszno, członek SLD
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. BOROWSKA - OLIK Zofia - ekonomista,Śrem, członek SLD
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. DANIELEWICZ Jerzy - inż. mechanik, Kłodawa, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. MATUSIAK Romualda - nauczyciel,Zagórów, członek SLD
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. BAŁĘCZNY Kazimierz - inż. komunikacji, Swarzędz, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. GAWRYSIAK Stanisław - rolnik,Przedecz, członek SLD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy-Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
skrót nazwy AWSP

  1. TYCZKA Antoni - energetyk,Konin, członek RS AWS
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. WILKANOWICZ Włodzimierz Bogusław - mgr organizacji i kierowania,Zwola, członek RS AWS
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. SESIUK Stanisław - inż. rolnik, Witkowo, członek PPChD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. KRZYŻAŃSKI Andrzej - mechanik - specjalista sprzętu medycznego,Konin, członek ZChN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. CHOJNACKI Zenon Jan - nauczyciel,Konin, nie należy do partii politycznej, popierany przez ZChN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. POŚLEDNIA Krystyna - inż. inżynierii środowiska, Września, członek RS AWS
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. SZYGUŁA Karol Mirosław - mgr inż. leśnik, Poznań, członek PPChD
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. OKOŃSKI Krzysztof Piotr - urzędnik administracji,Konin, członek ZChN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. MRZEWIŃSKA Sabina - rolnik zootechnik,Czołowo, członek RS AWS
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. PALUSZYŃSKA Elżbieta Zofia - ekonomista,Wilczyn, członek ZChN
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. PAWLAK Józef - - inż. mechanik, Turek, członek ZChN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy. 

 12. KOŁATA Antoni Jerzy - inż. budownictwa, Zagórów, członek ZChN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. GÓRZYŃSKA Wiesława Maria - nauczyciel,Środa Wielkopolska, członek ZChN
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. GRALAK Mikołaj Marcin - bez zawodu,Tomisławice, członek ZChN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. WAWRZYNIAK Andrzej - technik mechanik,Poznań, członek KPN
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. ARNDT Paweł Antoni - inż. budownictwa, Gniezno, członek RS AWS
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności 

  1. STĘPIEŃ Jerzy - mgr administracji,Śrem, członek Unii Wolności
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. STARĘGA - PIASEK Joanna Małgorzata - pedagog,Warszawa, członek Unii Wolności
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. WILK Izabela Maria - nauczyciel,Konin, członek Unii Wolności
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. TROJANOWSKI Juliusz Michał - mgr inż. mechanik, Gniezno, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. MAŁECKI Tomasz Maciej - student,Podstolice, członek Unii Wolności
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

 6. DASZKIEWICZ Tomasz Eugeniusz - inż. budownictwa, Milin, członek Unii Wolności
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. KATARZYŃSKA Agnieszka Wiesława - student,Turek, członek Unii Wolności
  zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

 8. PAWLACZYK Maciej - ekonomista,Konin, członek Unii Wolności
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. GAPSKI Adam Krzysztof - menadżer,Konin, nie należy do partii politycznej
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

 10. MIATKOWSKI Łukasz Jerzy - prawnik,Śrem, nie należy do partii politycznej
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

 11. GÓRNIAK Józefa Aniela - pracownik administracyjno-biurowy,Konin, członek Unii Wolności
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.


Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
skrót nazwy Komitet Wyborczy Samoobrona RP 

  1. BUDNER Alfred - rolnik,Tomaszew, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. JANKOWSKI Zdzisław - technik mechanik,Konin, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. BARTOCHA Edward - rolnik,Koszuty, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. KRZEWIŃSKI Tadeusz - rolnik,Bielice, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. WAWRZYNIAK Benedykt - rolnik,Dryja, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. SZYDŁOWSKI Benedykt - krawiec-emeryt,Kłodawa, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. WŁODARCZYK Katarzyna - student,Rdutów, członek Samoobrony RP
  zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

 8. ŚLEDŹ Jan - rolnik,Grabienice, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. NICIŃSKI Czesław - rolnik,Dąbroszyn, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. TOMASZEWSKA Krystyna - rolnik,Osiny, członek Samoobrony RP
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. LEWANDOWSKI Grzegorz - mechanik,Konin, członek Samoobrony RP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość" 

  1. OWSIŃSKI Andrzej - ekonomista,Warszawa, członek ChDSP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. STANISŁAWSKI Krzysztof - radca prawny,Konin, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. SKROBANIA Stanisław - technik mechanik,Konin, członek "Porozumienia Centrum"
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. SZYMCZAK Paweł - prawnik,Środa Wielkopolska, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. CHROMIŃSKI Tomasz - mgr rehabilitacji,Nekla, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. DĄBROWSKA Teresa - ekonomista,Koło, członek "Porozumienia Centrum"
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. KAŁUŻNY Mirosław - mgr technologii żywności,Turek, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. SZNYCER Halina - pedagog,Golina, nie należy do partii politycznej
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. RZĄDKOWSKI Wiesław - technik budowlany,Śrem, członek ChDSP
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. WIELOCH Józef - technik programista,Poznań, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. SROCZYŃSKI Wojciech - technik ekonomista, Konin, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. MARKIEWICZ Maria Krystyna - technik rolnik,Mielżyn, nie należy do partii politycznej
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. KOLASIŃSKI Jerzy - ekonomista,Konin, nie należy do partii politycznej
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. OLSZYNA Józef - mechanik,Golina, członek "Porozumienia Centrum"
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. KUŁAKOWSKA Renata - nauczyciel,Konin, nie należy do partii politycznej
  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. MARCHFANT Zbigniew - prawnik,Dziedzice, nie należy do partii politycznej
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

 17. MROWIŃSKI Waldemar - psycholog,Gniezno, członek "Przymierza Prawicy"
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.
  Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
  skrót nazwy Komitet Wyborczy PSL  1. KOPCZYK Jan Stefan - lekarz,Konin, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  2. ADAMIAK Włodzimierz Sławomir - przedsiębiorca rolnik,Gozdów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  3. BILSKI Andrzej - rolnik,Kłecko, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  4. BISKUP Stefan - ekonomista,mgr inż. mechanik, Turek, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  5. CIEŚLAK Czesław - technik ogrodnik,Koło, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  6. GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz - mgr inż. rolnik, Słupca, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  7. IGLEWSKA Wanda Eugenia - nauczyciel,Września, nie należy do partii politycznej,
   popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  8. KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna - inż. rolnik, Środa Wielkopolska, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  9. KUBACKA Małgorzata Jolanta - pielęgniarka,Konin, nie należy do partii politycznej, 
   popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  10. KUCHARCZYK Tomasz Julian - nauczyciel,Stare Miasto, nie należy do partii politycznej, 
   popierany przez Stronnictwo-Polska Racja Stanu
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  11. PASZEK Zenon - technik leśnik,rolnik, Przyjma, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  12. POMORSKI Waldemar Piotr - mgr inż. mechanik, Szczytniki Duchowne, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  13. POSŁUSZNY Piotr Aleksander - pedagog,Gniezno, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  14. SIENKIEWICZ Tadeusz - inż. odlewnik, Warszawa, członek Polskiej Partii Inżynierów i Techników
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  15. STĘPA Teodor - technik rolnik,Kaleje, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  16. TOMICKI Marek Stanisław - nauczyciel,Bogusławice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  17. WALIGÓRA Józef - rolnik,Dominowo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  18. WASZAK Teresa - rolnik,Kołaczkowo, nie należy do partii politycznej,
   popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
  Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
  skrót nazwy Platforma Obywatelska   1. NIEWIAROWSKI Ireneusz - rolnik,Cząstków, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

  2. KIZER Małgorzata - lek. med. pediatra, Środa Wielkopolska, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  3. RUTA Zuzanna - mgr ekonomii,Śrem, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  4. KURZ Paweł - mgr inż. zootechnik, Synogać, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  5. WASZAK Małgorzata - mgr inż. budownictwa i geodezji, Konin, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  6. GRUSZCZYŃSKI Piotr - mgr inż. rolnik, Gniezno, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  7. PLESIŃSKA Magdalena - dr nauk chemicznych,Słupca, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  8. GRABOWSKI Henryk - mgr ekonomii,Konin, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  9. SZTUBA Włodzimiera Kazimiera - mgr historii,bibliotekarz, Sompolno, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  10. TROJAN Jadwiga - mgr polonistyki,Turek, członek Chrześcijańskiej Demokracji III RP
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  11. KAŁUŻNY Tomasz - inż. elektronik, Września, członek Konserwatywno-Liberalnej Partii UPR
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.  Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny   1. BUDA Jan - górnik,Turek, członek Krajowego Porozumienia Samorządowego "Ojczyzna"
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  2. PAWĘZOWSKA-KLEBANIUK Marianna - radca prawny,Wrocław, członek Chrześcijańskiej Demokracji III RP
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  3. JÓSKO-WIELGOCKI Kazimierz - radca prawny,Puszczykowo, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  4. SOBCZAK Waldemar Andrzej - student,Chmielnik, członek Alternatywa Ruch Społeczny
   zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

  5. PIEKARZEWICZ Marek - student,Konin, członek Alternatywa Ruch Społeczny
   zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

  6. ZIENTEK Eugeniusz Zygmunt - technik mechanik,Ruda Śląska, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  7. BONK Rajmund - elektromonter,Knurów, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  8. PAPROTA Tadeusz - spawacz,Rybnik, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  9. DRYPS Dariusz Jan - chemik,Tychy, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  10. BRYZA Maciej Antoni - kierowca,Katowice, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  11. DERWISZ Adam - monter instalacji sanitarnych,Katowice, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  12. KOWALSKI Lech - budowlaniec,Katowice, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  13. TOMCZAK Błażej - mechanik samochodowy,Katowice, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  14. WĄSIEWICZ Piotr Adam - elektryk,Katowice, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  Lista nr 9 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  skrót nazwy Komitet Wyborczy PWN   1. ZOUNER Jerzy - rolnik,Zakręt, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  2. GÓRECKA Aleksandra Anna - inż. chemik, Kruszwica, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  3. ZGÓDKA Barbara - księgowa,Warszawa, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  4. NOWAK Stanisław - technik rolnik,Łódź, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  5. MIKOŁAJCZYK Halina - technik ekonomista,Łódź, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  6. MODRANKA Andrzej - mechanik samochodowy,Kalino, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  7. DEREK Barbara - włókiennik,Andrespol, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  8. TALAR Anita - technik gastronomii,Łódź, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  9. WYBRANIEC Cezary - monter,Łódź, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.  Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin   1. WOJTASZEK Jerzy Jan - lekarz,Września, członek Ruchu Katolicko - Narodowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  2. ŚWIERCZYŃSKI Sławomir Szczepan - technik weterynarii,Gniezno, członek Ruchu Katolicko - Narodowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  3. MARCINIEC Krzysztof Marian - technik hodowca,Osiecza, członek Przymierza Ludowo - Narodowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  4. MEJER Włodzimierz Jan - technik budowlany,Konin, członek Stronnictwa Narodowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  5. PLAMOWSKI Marian Sylwester - elektronik,Nykiel, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  6. ĆWIKLIŃSKI Mariusz - technik mechanik,Konin, członek Stronnictwa Narodowego
   zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

  7. KOWALSKA Joanna Maria - technik ogrodnik,Mostki, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  8. SZEWCZYK Andrzej - nauczyciel,Kaczki Średnie, członek Stronnictwa Narodowego
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  9. MAJEWSKI Jarosław Władysław - nauczyciel,Trzemeszno, nie należy do partii politycznej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  10. MIKOŁAJCZAK Małgorzata Grażyna - pielęgniarka,Orzechowo, członek Ruchu Katolicko - Narodowego
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  11. SZULC Grażyna Wanda - mgr inż. rolnictwa, Miłosław, nie należy do partii politycznej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  12. KASPRZAK Robert - dziennikarz,Konin, członek Młodzieży Wszechpolskiej
   zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.  Lista nr 12 Komitet Wyborczy "Konfederacja"
  skrót nazwy Konfederacja 


  • unieważnienie rejestracji listy przez Okręgową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 22 września 2001 r.


  Lista nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej   1. ZARĘBA Małgorzata - przedsiębiorca,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  2. SOBKOWIAK Robert - fotografik,Gniezno, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  3. GNATOWSKA Jolanta - przedsiębiorca,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  4. MAŁACH-TARCZYŃSKI Fryderyk Maria - technik ekonomista,Poznań, nie należy do partii politycznej
   zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust. 2 powołanej ustawy.

  5. KRYCH - DREWEK Barbara - fryzjer,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej.
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  6. MARASZKIEWICZ Tadeusz - pielęgniarz,Sieraków, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  7. SIWKA - JABŁOŃSKA Halina - nauczyciel,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  8. SIECZKOWSKI Stanisław - przedsiębiorca,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  9. ADAMSKI Jarosław - technik mechanik,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

  10. MATELA Zbigniew Maria - przedsiębiorca,Poznań, członek Polskiej Unii Gospodarczej
   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:23
  Wprowadził:Bartosz Goździk