Wyjaśnienia z dnia 12.09.2001

Postawienie innego znaku niż znak "x" (np. zamazanie kratki, skreślenie znaku "x" itp.) w kratce obok nazwiska kandydata na posła powoduje nieważność głosu niezależnie od tego, czy wyborca postawił znak "x" w kratce obok nazwiska kandydata na tej samej liście kandydatów lub na innej liście kandydatów.

Nieważność głosu powoduje również postawienie w kratce obok nazwiska kandydata na senatora innego znaku niż znak "x" niezależnie od tego, czy w kratkach przy nazwiskach innych kandydatów na senatorów postawiono znak "x".

Powyższe wyjaśnienia odnoszą się również do treści akapitu zaczynającego się od wyrazów "Wszelkie znaki, wykreślenia ..." w części IV, lit. B, pkt 1 wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r. stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. (M. P. Nr 29, poz. 496).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk