Wyjaśnienie z dnia 04.09.2001

Zgodnie z art. 88 ust. 3 Ordynacji wyborczej, zabronione są jakiekolwiek formy agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania. W zespołach szkół średnich część uczniów także nie posiada prawa wybierania, jednakże ustawa nie objęła tych placówek bezwzględnym zakazem prowadzenia agitacji.

W takiej sytuacji dyrektor tej placówki powinien ocenić, czy umieszczenie tego plakatu na budynku szkolnym nie będzie formą agitacji wobec uczniów tej szkoły zakazaną przepisami prawa wyborczego ze względu na wiek uczniów oraz treść i miejsce umieszczenia plakatu wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk