Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001

Podstawą ustalenia wysokości opłat pobieranych przez nadawców radiowych i telewizyjnych za czas rozpowszechniania ogłoszeń wyborczych, o których mowa w art. 185 ust. 2 ustawy, jest cennik obowiązujący u nadawcy w dniu zarządzenia wyborów. Wysokość opłat cennikowych może być obniżona pod warunkiem, że obniżka będzie stosowana jednakowo do wszystkich komitetów wyborczych zlecających rozpowszechnianie ogłoszeń wyborczych.


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk