Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001

Zamieszczenia w wykazie podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów adnotacji o wyrażeniu przez wyborcę zgody na gromadzenie i przetwarzanie, dla potrzeb kampanii wyborczej, jego danych osobowych objętych wykazem, z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786), w wykazie podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora jest zbędne, ale samo przez się nie stanowi wady wykazu i podstawy do zakwestionowania złożonych podpisów.

Państwowa Komisja Wyborcza nadmienia jednocześnie, że wyłączeniu z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych przewidzianego w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami) podlegają wyłącznie wykazy wyborców złożone do właściwego organu wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk