Wyjaśnienia z dnia 30.07.2001

Obowiązek kontroli działalności nadawców w granicach określonych ustawą spoczywa na Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - Dz. U. Nr 66, poz. 335 ze zmianami).

Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, iż w okresie kampanii wyborczej powinna być przestrzegana zasada pluralizmu w programach informacyjnych i publicystycznych nadawców radiowych i telewizyjnych, co odpowiadałoby intencji ustawodawcy wyrażonej w art. 181-185 Ordynacji wyborczej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk