Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Kongres Polski"

ZPOW-572-5-12/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 maja 2008 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Kongres Polski"

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 30 kwietnia 2008 r. dokonał Kazimierz Żołnierz - pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców "Kongres Polski" i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 98 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. Komitetu Wyborczego Wyborców "Kongres Polski", w celu zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Kazimierz Żołnierz.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołana została Dorota Zofia Rydzik.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: „KP".

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Fredry 4/61, 35-055 Rzeszów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk