Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.


Na podstawie art. 44 ust. 3 w związku z art. 190 i art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie w składzie:

1) Zbigniew Śnigórski - Komisarz Wyborczy w Krośnie, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, przewodniczący Komisji;
2) Stanisław Śliwa  - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie;
3) Waldemar Niemiec - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie;
4) Małgorzata Pelczar - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie;
5) Edyta Pietraszewska - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie;
6) Janusz Szarek - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie;
7) Arkadiusz Trojanowski - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk