Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. o okręgu wyborczym nr 33, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na d

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 grudnia 2006 r.

o okręgu wyborczym nr 33, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje:

1) w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33 obejmującym obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu — Elbląg, w dniu 28 stycznia 2007 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w okręgu wyborczym wybierany będzie 1 senator;

3) siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk