Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzą

ZPOW-5721-2-12/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 23 lipca 2004 r. przez Radę Wykonawczą Narodowego Odrodzenia Polski i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


postanawia


przyjąć zawiadomienie od Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski, pełniącej funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski zamierza zgłosić kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. w:

1) województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie,

2) województwie śląskim w okręgach wyborczych:

a) Nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej,
b) Nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach,
c) Nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Krzysztof Wojciech Pyrkosz.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Adam Wojciech Gmurczyk.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Kredytowa 6 lok. 22.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk