Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Hałasika

ZPOW-5721-2-5/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego
o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Hałasika

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 16 lipca 2004 r. przez Pawła Bocheńskiego — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Hałasika i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 98 ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 14 lipca 2004 r. Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Hałasika, w celu zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r., w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.
Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Paweł Bocheński.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Zdzisława Pierzchalska.
Komitet wyborczy będzie używał skrótu nazwy KWW Piotra Hałasika.
Siedziba Komitetu mieści się w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 64a.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk