• Wygaśnięcie mandatu 2016 r.
    stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Pcim
  • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2016 r.
    Wyroki i postanowienia sądów_ wygaśnięcia mandatu
  • Terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
    Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r.
  • Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-11 - Uzasadnienie