STANOWISKO PKW WS. DATY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJA PRASOWA

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że wybory samorządowe w 2018 roku nie powinny być przeprowadzone tego samego dnia, co obchody Narodowego Święta Niepodległości – czyli 11 listopada. Taka właśnie data wyborów wynika z Kodeksu Wyborczego, zgodnie z którym  głosowanie wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy, poprzedzający upływ kadencji rad. W przyszłym roku dzień ten przypada właśnie 11 listopada.

Państwowa Komisja Wyborcza zajęła takie stanowisko w związku ze skierowaną do Sejmu petycją, dezyderatem sejmowej Komisji do Spraw Petycji do premiera oraz stanowiskiem MSWiA.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

W przypadku następnych wyborów samorządowych dzień ten przypada 11 listopada 2018 roku.

W opinii Państwowej Komisji Wyborczej nie ma przeszkód prawnych i organizacyjnych w przeprowadzeniu wyborów samorządowych w tym dniu. PKW podkreśla jednak, że 11 listopada to dzień Narodowego Święta Niepodległości, a w 2018 r. obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W całym kraju odbywać się będą uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych, podczas których będą wygłaszane przemówienia.

„Mając na uwadze charakter i wagę Święta oraz ewentualne zarzuty dotyczące naruszeń ciszy wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że wybory samorządowe w 2018 r. nie powinny być przeprowadzane w tym samym dniu, w którym odbywać się będą obchody Święta Niepodległości”– czytamy w stanowisku PKW.

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej wymagana byłaby taka zmiana Kodeksu wyborczego, by organ zarządzający wybory samorządowe – czyli Prezes Rady  Ministrów - miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:11-05-2017 10:58
    Wprowadził:Anna Godzwon