• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.