Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173)

Państwowa Komisja Wyborcza