Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-09-2018 14:06
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:25-09-2018 14:08
    Wprowadził:Marcin Lisiak