Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
Rejestr zmian
  • Data utworzenia27-02-2019 15:16
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji27-02-2019 15:31
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka