Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Tarnowie

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Tarnowie


Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Tarnowie od dnia   19 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. Panu Andrzejowi Cyz – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-07-2017 12:15
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior