• Sygn. I Ns 306/14, postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 r. (postanowienie jest prawomocne z dniem 20. 01. 2015 r.) Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydziału Cywilnego
  Sygn. I Ns 305/14, postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r. (postanowienie jest prawomocne z dniem 17. 02. 2015 r.) Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydziału Cywilnego
 • Sygn. akt I ACz 30/15, postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydziału I Cywilnego
  Sygn. akt I ACz 95/15, postanowienie z dnia 2 lutego 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego
 • Sygn. akt V ACz 88/15, postanowienie z dnia 4 lutego 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydziału Cywilnego
  Sygn. akt I WSC 42/15, postanowienie z dnia 15 maja 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego
 • Wyroki i postanowienia sądów_ ważność wyborów
  Wyrok SO w Gdańsku XV Ns 192/15 w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru radnego
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2015 r. o unieważnieniu wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2015 r. o unieważnieniu wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie