Obwieszczenie PKW z 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r.
o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze kraju

Na podstawie art. 477 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2018 r.

Rozdział 1.
Dane zbiorcze

1.    W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 296 kandydatów, w tym w 2 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2.    Uprawnionych do głosowania było 9 523 401 osób, w tym 598 obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.    Karty do głosowania wydano 4 651 687 wyborcom, w tym 396 obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 650 111 wyborców, tj. 48,83% uprawnionych do głosowania.

6.    Głosów ważnych oddano 4 616 405, to jest 99,28% ogólnej liczby głosów oddanych.

7.    Głosów nieważnych oddano 33 706, to jest 0,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)   postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 17 775, to jest 52,74% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)   niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 15 931, to jest 47,26% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)   postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1.  W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 513 wójtów, burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców, z tego:

a) 334 wójtów,

b) 179 burmistrzów;

2) 136 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego:

a) 7 wójtów,

b) 85 burmistrzów,

c) 44 prezydentów miast.

2.  Wybrano łącznie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 513 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 136 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

Wojciech Hermeliński                                                                     

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

Wiesław Kozielewicz                                                                     

Sylwester Marciniak                                                                       

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

Wiesław Błuś                 

Arkadiusz Despot – Mładanowicz                                                  

Wojciech Kręcisz                                                                            

Janusz Niemcewicz                                                                         

Krzysztof Strzelczyk

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  05-11-2018 11:00

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  13-11-2018 9:24

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij