Rośnie zainteresowanie wyborami samorządowymi

73% – tyle według najnowszego badania CBOS wynosi odsetek osób zainteresowanych zbliżającymi się wyborami samorządowymi. To o 2 pkt. proc. więcej niż miesiąc temu i jednocześnie o 11 pkt. proc. więcej niż w analogicznym okresie przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. W porównaniu z wyborami samorządowymi sprzed czterech lat o 10 pkt. proc. wzrósł też odsetek osób deklarujących udział w wyborach.

Centrum Badania Opinii Społecznej na przełomie czerwca i lipca br. przeprowadziło badanie dotyczące m.in. zainteresowania wyborami samorządowymi oraz deklaracji uczestnictwa w tych wyborach metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Wzrost zainteresowania wyborami samorządowymi

Odsetek dorosłych Polaków zainteresowanych tegorocznymi wyborami samorządowymi wyniósł aż 73%. Respondenci wykazują zainteresowanie raczej umiarkowane (47%) niż duże (26%). Niemal co piąty (19%) dorosły Polak nie ma zdania na temat wyborów samorządowych. Tylko 8% badanych raczej nie jest zainteresowanych wyborami samorządowymi, a 1% zupełnie nie interesuje się tymi wyborami.

W porównaniu z pomiarem sprzed miesiąca zainteresowanie wyborami samorządowymi wzrosło o 2 pkt. proc. Z kolei w stosunku do danych z kwietnia br. zainteresowanie wyborami samorządowymi jest wyższe aż o 4 pkt. proc.

Warto też wspomnieć, że w lipcu 2014 roku, kiedy po raz ostatni odbyły się wybory samorządowe, zainteresowanie nimi wynosiło zaledwie 62%. Biorąc pod uwagę dane z lipca br., zainteresowanie wyborami samorządowymi wzrosło aż o 11 pkt. proc.

Zainteresowanie wyborami a miejsce zamieszkania

Największe zainteresowanie wyborami samorządowymi deklarują mieszkańcy dużych aglomeracji (500 tys. i więcej mieszkańców). Odsetek osób zainteresowanych wyborami samorządowymi w tej grupie badanych wynosi aż 79%.

Zainteresowanie wyborami samorządowymi w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców kształtuje się na poziomie 69%. Na wsiach oraz w miastach liczących od 100 000 do 499 999 mieszkańców zainteresowanie wyborami samorządowymi deklaruje po 72% badanych. Z kolei w miastach, które liczą od 20 000 do 99 999 mieszkańców, zainteresowanie wyborami samorządowymi wykazuje 74%.

Zainteresowanie wyborami a wiek

Wyborami samorządowymi najczęściej interesują się osoby starsze od 55 do 64 lat oraz młodzi ludzie od 25 do 34 lat. W tych grupach odsetek osób zainteresowanych wyborami samorządowymi wynosi po 77%, a wśród najmłodszych badanych od 18 do 24 roku życia – 59%.

Zainteresowanie wyborami a wykształcenie

Czynnikiem różnicującym stosunek do zbliżających się wyborów samorządowych jest również poziom wykształcenia ankietowanych. Im wyższy poziom wykształcenia, tym większe zainteresowanie wyborami samorządowymi. W przypadku osób z wyższym wykształceniem zainteresowanie wyborami deklaruje 84% badanych, zaś w przypadku osób z wykształceniem podstawowym – 65%, a więc o 19% mniej. 

Zainteresowanie wyborami a status społeczno-zawodowy

Zainteresowaniu wyborami samorządowymi sprzyja też wyższy status społeczno-zawodowy badanych, wysokie dochody per capita i pozytywne oceny własnych warunków materialnych. Największe zainteresowanie wyborami samorządowymi deklarują: średni personel i technicy (92%), rolnicy (89%), kadra kierownicza i samodzielni specjaliści (83%).

Więcej deklaracji udziału w wyborach samorządowych

Chęć udziału w zbliżających się wyborach samorządowych deklaruje ponad trzy czwarte (76%) badanych. O pewnym udziale w głosowaniu mówi z kolei 55% ankietowanych. Niemal co ósmy (13%) respondent jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach samorządowych, a co dziewiąty (11%) zapowiada, że na pewno nie korzysta ze swojego prawa wyborczego.

Co ważne, lipiec przyniósł wzrost deklaracji uczestnictwa w nadchodzących wyborach samorządowych. Wyniósł on 3 pkt. proc. Warto też zauważyć, że cztery i osiem lat temu w mniej więcej analogicznym okresie przed datą wyborów samorządowych odsetki uczestnictwa w nich były o 10 pkt. proc. niższe. Z kolei dwanaście i szesnaście lat temu deklaracje uczestnictwa w wyborach samorządowych były niższe aż o 20 pkt. proc.

Deklaracje udziału w wyborach a miejsce zamieszkania

Największy stopień deklaracji udziału w zbliżających się wyborach samorządowych dotyczy mieszkańców największych aglomeracji (powyżej 500 tys. ludności). W tej grupie głosować zamierza aż 85% badanych. W przypadku mieszkańców mniejszych miast i wsi udział w wyborach samorządowych deklaruje około 3/4 uprawnionych do głosowania – najwięcej na wsi (77%), a relatywnie najmniej w miastach do 20 tys. mieszkańców (72%).

Deklaracje udziału w wyborach a płeć i wiek

Udział w wyborach samorządowych częściej deklarują mężczyźni (79%) niż kobiety (74%). Najrzadziej swoje uczestnictwo w głosowaniu deklarują najmłodsi respondenci (od 18 do 24 roku życia). W tej grupie na wybory ma zamiar pójść 63% badanych. Spośród wszystkich grup wiekowych w wyborach samorządowych najczęściej chcą uczestniczyć osoby o pokolenie starsze, a więc w wieku 25-34 lata (81% badanych w tej grupie wiekowej).

Deklaracje udziału w wyborach a wykształcenie

Gotowość udziału w wyborach samorządowych, podobnie jak zainteresowanie nimi, idzie w parze z wyższym poziomem wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym na wybory zamierza pójść 63% badanych. W przypadku osób z wykształceniem średnim głosować chce 79%, a w grupie ankietowanych legitymujących się dyplomem wyższej uczelni – 88% ankietowanych.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  24-07-2018 15:04

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 15:12

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij