„Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” – konferencja z udziałem Przewodniczącego PKW i Szefa KBW

Konferencja „Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” odbyła się w Warszawie 20 maja 2024 r. z inicjatywy Fundacji im. Stefana Batorego. W spotkaniu poświęconym propozycjom najpilniejszych zmian w prawie wyborczym wziął udział Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sędzia Sylwester Marciniak, Członkowie PKW Ryszard Balicki i Ryszard Kalisz, Szef Krajowego Biura Wyborczego Minister Magdalena Pietrzak oraz Krzysztof Lorentz i Tomasz Gąsior z Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego.

W trakcie konferencji przedstawiciele organizacji społecznych zaprezentowali najistotniejsze, z ich perspektywy, propozycje zmian w prawie wyborczym, które mają na celu wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesu wyborczego oraz usprawnienie procedur związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz szkoleniem członków obwodowych komisji wyborczych.

Do udziału w jednodniowej konferencji, która odbyła się w formule okrągłego stołu, zaproszono przedstawicieli organizacji społecznych, naukowców, ekspertów i polityków.

Konferencja została podzielona na moduły tematyczne poświęcone odpowiednio: równości i dostępności wyborów, finansowaniu kampanii wyborczych, administracji wyborczej, procedurom wyborczym w dniu głosowania oraz mężom zaufania i obserwatorom społecznym. Wszystkie propozycje zmian zostały opublikowane w specjalnym dokumencie przygotowanym przez Fundację im. Stefana Batorego. Nagranie z zapisem przebiegu konferencji zostało zamieszczone w mediach społecznościowych organizatora.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-05-2024 15:46

  Wprowadził:

  Marcin Chmielnicki

 • Data modyfikacji

  22-05-2024 10:31

  Wprowadził:

  Marcin Chmielnicki