Znamy liczbę zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

9143 - tyle ostatecznie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wpłynęło do PKW i komisarzy wyborczych w całej Polsce. PKW zajęła się wszystkimi skierowanymi do niej zgłoszeniami. Bardzo sprawnie przebiega też rejestracja komitetów wyborczych przez komisarzy - ci zarejestrowali już prawie 9 tys. komitetów wyborczych. 

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. 

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi w sumie 8744 [w chwili publikacji]

 • Liczba zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  27-08-2018 19:40

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  27-08-2018 19:52

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka