więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 lutego 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązanych było 20 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. Sprawozdania finansowe złożyło 19 komitetów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 oraz art. 145 § 6 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 4 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć, wskazując na uchybienia, sprawozdania 8 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) przyjąć, w wykonaniu postanowień Sądu Najwyższego, uwzględniających skargi na uchwały odrzucające sprawozdanie, sprawozdania 2 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu;

4) odrzucić sprawozdania 5 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 4 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

3. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi.

4. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

5. Komitet Wyborczy Wyborców Naprawimyto.org

Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

6. Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego komitetu wymaganych ustawowo zastrzeżeń.

7. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

8. Komitet Wyborczy Wyborców Wolność

Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, prowadzeniu rachunkowości niezgodnie z wymogami ustawowymi, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego komitetu wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE W WYKONANIU POSTANOWIEŃ SĄDU NAJWYŻSZEGO, UWZGLĘDNIAJĄCYCH SKARGI NA UCHWAŁY ODRZUCAJĄCE SPRAWOZDANIE

1. Komitet Wyborczy Partia Zieloni

2. Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie

Załącznik nr 4

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych oraz przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

3. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

4. Komitet Wyborczy Samoobrona

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

5. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet środków po dniu wyborów.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    15-04-2016 13:01

    Wprowadził:

    Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij