więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2012r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.*)

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane były 104 komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. Sprawozdania finansowego nie złożyły:

     1)      Komitet Wyborczy Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana,
     2)      Komitet Wyborczy Wyborców Dudek-Durkalec,
     3)      Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Głuszak,
     4)      Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider,
     5)      Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność,
     6)      Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego,
     7)      Komitet Wyborczy Wyborców Na Ojczystej Ziemi,
     8)      Komitet Wyborczy Wyborców „Podkarpacie Razem”,
     9)      Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska,
   10)      Komitet Wyborczy Wyborców Romana Sklepowicza.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 17 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;
2) przyjąć, ze wskazaniem uchybienia, sprawozdania 64 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2;
3) odrzucić sprawozdania 13 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski

 


 

*) zob. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniający niniejszy komunikat.

 


 

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

     1)      Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
     2)      Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl
     3)      Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
     4)      Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
     5)      Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
     6)      Komitet Wyborczy Prawica
     7)      Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
     8)      Komitet Wyborczy Wyborców „Banaś do Senatu”
     9)      Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Dolniak
   10)      Komitet Wyborczy Wyborców Bartnika Łukasza
   11)      Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni do Senatu
   12)      Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika
   13)      Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Borchulskiej
   14)      Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Przemysława Jakuba Hinca
   15)      Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Piesiewicza
   16)      Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
   17)      Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Skorupy

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

     1)      Komitet Wyborczy Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

     2)      Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

     3)      Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

     4)      Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

     5)      Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

     6)      Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

     7)      Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

     8)      Komitet Wyborczy Ruch Palikota

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

     9)      Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  10)      Komitet Wyborczy Wyborców Adama Hajduka Razem

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  11)      Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Społecznie

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  12)      Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zioło

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  13)      Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  14)      Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Celiński do Senatu

Wskazane uchybienia polegają na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  15)      Komitet Wyborczy Wyborców Artura Balazsa

Wskazane uchybienie polega na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  16)      Komitet Wyborczy Wyborców Artura Zielińskiego

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  17)      Komitet Wyborczy Wyborców Baćko do Senatu

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  18)      Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni.pl

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  19)      Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borkowskiego

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  20)      Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  21)      Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  22)      Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Macieja Grabowskiego

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  23)      Komitet Wyborczy Wyborców Dla Pomorza ... Dla Polski

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  24)      Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, gromadzeniu środków finansowych poza rachunkiem bankowym komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  25)      Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Hibner

Wskazane uchybienie polega na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  26)      Komitet Wyborczy Wyborców Jacek Markowski Twój Senator

Wskazane uchybienia polegają na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń, prowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu niezgodnie z wymogami ustawowymi oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  27)      Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Ciechanowskiego

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  28)      Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

  29)      Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Geryka

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na nieprowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu.

  30)      Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Michalaka

Wskazane uchybienie polega na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  31)      Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka „Zlikwidować Senat”

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  32)      Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  33)      Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  34)      Komitet Wyborczy Wyborców Kandydat Częstochowy

Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu niezgodnie z wymogami ustawowymi.

  35)      Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Nowocin-Kowalczyk

Wskazane uchybienia polegają na nieutworzeniu strony internetowej komitetu oraz na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  36)      Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  37)      Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego Obywatele do Senatu

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na prowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu niezgodnie z wymogami ustawowymi.

  38)      Komitet Wyborczy Wyborców Longina Kajki

Wskazane uchybienia polegają na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  39)      Komitet Wyborczy Wyborców Longina Komołowskiego

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktyczny.

  40)      Komitet Wyborczy Wyborców Marii Olszak-Winiarskiej

Wskazane uchybienia polegają nazłożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na spłacie zobowiązań przez pełnomocnika finansowego za pośrednictwem rachunku bankowego komitetu.

  41)      Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  42)      Komitet Wyborczy Wyborców Michała Okły

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  43)      Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Powiat” Piotr Batura

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu strony internetowej komitetu, gromadzeniu środków finansowych poza rachunkiem bankowym komitetu oraz na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  44)      Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Leszka Lewoc

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  45)      Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  46)      Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Biliński – Obywatel w Senacie

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na gromadzeniu środków finansowych poza rachunkiem bankowym komitetu.

  47)      Komitet Wyborczy Wyborców Podhalanie

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  48)      Komitet Wyborczy Wyborców Przemysława Zalasińskiego

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  49)      Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Piesiewicza Niezależnego Kandydata na Senatora RP

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  50)      Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  51)      Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  52)      Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kurpa

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  53)     Komitet Wyborczy Wyborców Senat Obywatelski – Konstanty Dombrowicz

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  54)      Komitet Wyborczy Wyborców Śląsk - Jerzy Markowski

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  55)      Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca „Rozwój Podkarpacia”

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na przekroczeniu ustawowego limitu wydatków na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy.

  56)      Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych w sposób inny niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

  57)      Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny

Wskazane uchybienie polega na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń.

  58)      Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Domian

Wskazane uchybienia polegają na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń, nieumieszczeniu na stronie internetowej komitetu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  59)      Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

  60)      Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego

Wskazane uchybienia polegają na nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

  61)      Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Wiertka

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu, nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego wymaganych zastrzeżeń oraz na przekazaniu nadwyżki finansowej podmiotowi niebędącemu organizacją pożytku publicznego.

  62)      Komitet Wyborczy Wyborców „Wolni i Solidarni” Kornela Morawieckiego

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości

  63)     Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

  64)      Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Chlebowskiego

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych w sposób inny niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

 

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

     1)      Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż fundusz wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet.

     2)      Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet środków po dniu wyborów.

     3)      Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet środków po dniu wyborów.

     4)      Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Czubackiego

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od osoby niebędącej obywatelem polskim.

     5)      Komitet Wyborczy Wyborców Izabelli Sierakowskiej

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek wydatkowania środków na cele niezwiązane z wyborami.

     6)      Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Janiszewskiego

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od osoby niebędącej obywatelem polskim.

     7)      Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Antosza – Niezależny Kandydat do Senatu RP

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet środków po dniu wyborów.

     8)      Komitet Wyborczy Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet niedozwolonych wartości niepieniężnych.

     9)      Komitet Wyborczy Wyborców „Ojcowizna”

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet niedozwolonych wartości niepieniężnych.

   10)      Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Policzkiewicz

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek wydatkowania środków na cele niezwiązane z wyborami.

   11)      Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Węgrzyna

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet środków po dniu wyborów.

   12)      Komitet Wyborczy Wyborców Romualda Szeremietiewa

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródeł innych niż wpłaty obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

   13)      Komitet Wyborczy Wyborców W. Lubawskiego – Senat dla Obywateli

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet niedozwolonych wartości niepieniężnych.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  18-03-2016 12:38

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  18-03-2016 14:56

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  18-03-2016 15:01

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij