więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1).

Na podstawie art. 87g ust. 7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.2)). Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 23 stycznia 2006 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 26 komitetach wyborczych. W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyły 24 komitety wyborcze. Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożył Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Salomona. Nie złożył sprawozdania wyborczego Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Antoniego Kiełb.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1-25 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.3)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.4)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z dnia 3 lutego 2005 r. Nr 8, poz. 110

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130 poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

3) Tekst jednolity ustawy w Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, kolejne zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz Nr 33, poz. 285.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 30 stycznia 2006 r.
Wykaz załączników zawierających sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 12:08

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij