więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2005 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2005 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, ze zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2005 r.
 
Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 88 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
 
W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 69 partii politycznych, w tym 23 partie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.
 
Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna „Dom Ojczysty" (EwP 207)2) wykreślona z ewidencji w 2005 r.
 
Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożyło 5 partii: Partia Kupiecka (EwP 10), "Forum Republikańskie" (EwP 64), Stronnictwo Narodowe-Organizacja Polityczna Narodu (EwP 206), Samoobrona Narodu Polskiego (EwP 216) i "Rodzina-Ojczyzna" (EwP 217).
 
Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-75 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.
 
Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:
 1. Ruch Społeczny (EwP 6)
 2. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski (EwP 41)
 3. Partia Ludowo-Demokratyczna (EwP 60)
 4. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (EwP 105)
 5. Prawdziwa Obrona (EwP 159)
 6. Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 161)
 7. Inicjatywa dla Polski (EwP 175)
 8. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP 193)
 9. Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej (198)
 10. "Aktywność i Rozwój" (EwP 210)
 11. "Polonia" (EwP 221)
 12. Stronnictwo Gospodarcze (EwP 228)
 13. Liga Patriotycznych Rodzin (EwP 233)
 14. Forum Polskie (EwP 242).

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)3). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)4) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji lub postawione w stan likwidacji.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji lub postawione w stan likwidacji.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 czerwca 2006 r.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-02-2016 12:37

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij