więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

z dnia 14 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych
przez partie polityczne w 2008 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm. )1) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.

 

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

 

Sprawozdania złożyło 76 partii politycznych, spośród których 27 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

 

Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna Samoobrona Odrodzenie (EwP 262)2), wykreślona z ewidencji w 2008 r. oraz partia Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 245)3).

 

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-78 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

 

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

 

1. Partia Rozwoju (EwP 205)

2. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (EwP 264)

3. Polska Lewica (EwP 279)

4. Partia Piratów (EwP 282)

5. Polska Patriotyczna (EwP 289)

 

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)4). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)5) są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301.

 2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji.

3) Partia Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" nie miała obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2008 r., ponieważ postanowieniem z 26.09.2007 r. (nr sygn. I ACA 804/07) Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie o rejestracji partii i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania. Po złożeniu ponownego wniosku o rejestrację partia kontynuuje swój byt pod numerem ewidencyjnym EwP 283. pod nazwą Stronnictwo Ludowe „Piast".

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 kwietnia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 10:23

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij