więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przyjetych i odrzuconych informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2008 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lipca 2009 r.

o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2008 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 8571)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2008 r. ciążył na 9 partiach politycznych, w tym na 7, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych oraz na 2, które nie spełniły tych wymogów, lecz otrzymały w 2008 r. ostatnią ratę subwencji za 2007 r. (Liga Polskich Rodzin (EwP 53) i Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)). Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje finansowe 9 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy postanowiła:

1. przyjąć bez zastrzeżeń informacje 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2. przyjąć informacje ze wskazaniem uchybień 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2008 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) 

2. Unia Pracy (EwP 62) 

3. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) 

4. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131) 

5. Socjaldemokracja Polska (EwP 191) 


Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2008 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12) 

Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki kwoty mniejszej niż 5% otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową;

2. Liga Polskich Rodzin (EwP 53) 

Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki kwoty mniejszej niż 5% otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową;

3. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) 

Wskazane uchybienie polega na nieprzekazaniu na Fundusz Ekspercki żadnych środków finansowych z otrzymanej w 2008 r. kwoty subwencji;

4. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) 

Wskazane uchybienie polega na wydatkowaniu środków Funduszu Eksperckiego na cele niezgodne z ich ustawowym przeznaczeniem.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  22-03-2016 12:01

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 12:07

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij