więcej

Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Uni

Warszawa, dnia 28 października 2003 r.

INFORMACJA

o wydatkach z budżetu  państwa  poniesionych na  przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) podaje się do publicznej wiadomości informację o wydatkach z budżetu państwa, poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

Lp.

Rodzaj wydatków

Zrealizowane  wydatki w złotych

Struktura wydatków
 w procentach

1

2

3

4

 

Wydatki ogółem

82.279.418

100

I

Wydatki realizowane przez Krajowe

Biuro Wyborcze

5.906.785

7,18

 

A. Centralnie

2.268.254

2,76

1.

Druk tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym

59.475

0,07

2.

Druk wytycznych Państwowej Komisji

Wyborczej dla komisji obwodowych

45.200

0,06

3.

Druk kart do głosowania

991.866

1,21

4.

Druk protokołów głosowania

18.117

0,02

5.

Publikacje i wydawnictwa związane z referendum

23.424

0,03

6.

Wydatki na działalność Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego

109.584

0,13

7.

Centralna obsługa informatyczna

(w tym wydatki majątkowe)

1.020.588

486.422

1,24

 

B. Poprzez Delegatury

3.638.531

4,42

1.

Obsługa komisarzy wyborczych

397.118

0,48

2.

Wydatki na szkolenia członków komisji obwodowych

484.208

0,59

3.

Wydatki kancelaryjne

237.233

0,29

4.

Inne wydatki (transport, dostarczenie protokołów głosowania i kart do głosowania, itp.)

777.176

0,95

5.

Działalność inspekcyjna oraz działalność pełnomocników komisarzy wyborczych

979.856

1,19

6.

Obsługa informatyczna komisarzy wyborczych

718.797

0,87

7.

Wydatki związane z głosowaniem na polskich statkach morskich

44.143

0,05

II

Wydatki na zadania zlecone gminom

75.921.841

92,27

1.

Sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

3.882.032

4,72

2.

Uzupełnienie wyposażenia lokali

3.365.074

4,09

3.

Wydatki kancelaryjne

2.919.523

3,55

4.

Obwieszenie o podziale na obwody głosowania

410.102

0,50

5.

Obsługa komisji obwodowych

4.410.460

5,36

6.

Zabezpieczenie lokali komisji obwodowych oraz koszty wydłużonego korzystania z tych lokali (dwudniowe głosowanie)

3.140.694

3,81

7.

Zryczałtowane diety członków komisji obwodowych

52.945.389

64,35

8.

Transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania

4.848.567

5,89

III

Wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania w referendum za granicą - realizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

450.792

0,55

 

                                                                                                                                                                                                            (-) Kazimierz Wojciech Czaplicki

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 14:42

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij