więcej

Protokół Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2007 r. o zbiorczych wynikach głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów

PROTOKÓŁ 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 października 2007 r.
o zbiorczych wynikach głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów

Zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, co następuje.

I.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., na wszystkie okręgowe listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju 16 142 202 głosy ważne.

II.

Na poszczególne okręgowe listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych:

1) listy nr 2  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
oddano 160 476 głosów, to jest 0,99%,

2) listy nr 3  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
oddano 209 171 głosów, to jest 1,30%,

3) listy nr 6  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
oddano 5 183 477 głosów, to jest 32,11%,

4) listy nr 8  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
oddano 6 701 010 głosów, to jest 41,51%,

5) listy nr 10  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
oddano 1 437 638 głosów, to jest 8,91%,

6) listy nr 15  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
oddano 247 335 głosów, to jest 1,53%,

7) lista nr 19  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka" w okręgu nr 21
oddano 32 462 głosy, to jest 0,20%,

8) listy nr 20  zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
oddano 2 122 981 głosów, to jest 13,15%,

9) listy nr 21  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Partii Kobiet
oddano 45 121 głosów, to jest 0,28%,

10) lista nr 22  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna w okręgu nr 6
oddano 2 531 głosów, to jest 0,02%,

III.

Następujące okręgowe listy kandydatów na posłów spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych:

1) listy okręgowe zgłoszone przez komitety wyborcze partii politycznych, które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej)

- listy nr 6  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- listy nr 8  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
- listy nr 10  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

2) listy nr 20 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP, który otrzymał co najmniej 8% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 133 ust. 2 Ordynacji wyborczej)

3) Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka", utworzony przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanej organizacji mniejszości narodowej, który złożył w Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ordynacji wyborczej i ich lista z numerem 19 zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 21 korzysta ze zwolnienia z warunku, o którym mowa w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Aleksandra Grzelka, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,  z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,  poz. 162,  Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz. 1238.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 10:35

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij