więcej

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

(według zawiadomień przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504))

Stan na 7 października 2019 r.

Sygnatura

Nazwa komitetu wyborczego

Adres strony internetowej

Termin na zawiadomienie

Data zawiadomienia

ZPOW-601-1/19 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ www.lewica2019.pl 21 sierpnia 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-4/19 KOMITET WYBORCZY ZGODA zgodabudujeorg.wixsite.com/kwzgoda 19 sierpnia 2019 r. 16 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-5/19 KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ konfederacja.net/#komitet 19 sierpnia 2019 r. 26 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-6/19 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI kkw.koalicjaobywatelska.pl 19 sierpnia 2019 r. 19 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-7/19 KOMITET WYBORCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ odpowiedzialnosc.eu/kw2019 19 sierpnia 2019 r. 19 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-8/19 KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI 21 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-9/19 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ komitetwyborczy.pis.org.pl 19 sierpnia 2019 r. 13 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-10/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY bezpartyjnisamorzadowcy.pl 19 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-11/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI POLACY 20 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-12/19 KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU 20 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-13/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI RAZEM 26 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-14/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA KOMAREWICZA kww.komarewicz.pl 20 sierpnia 2019 r. 26 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-15/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA www.mniejszoscniemiecka.eu 20 sierpnia 2019 r. 13 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-16/19 KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-17/19 KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA skuteczni.org/pl/grupy 21 sierpnia 2019 r. 26 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-18/19 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA www.samoobrona.org.pl/komitet 20 sierpnia 2019 r. 29 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-19/19 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE komitetwyborczy.psl.pl 20 sierpnia 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-20/19 KOMITET WYBORCZY PRAWICA kwprawica.pl 20 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-21/19 KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW 20 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-22/19 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO www.sejmsenat2019.zs.org.pl 20 sierpnia 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-23/19 KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ kw.normalnykraj.pl 20 sierpnia 2019 r. 6 września 2019 r.
ZPOW-601-24/19 KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM slonzokirazem.com 20 sierpnia 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-25/19 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 20 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-26/19 KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA 21 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-27/19 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 20 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-28/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNA POLSKA – RUCH ODDOLNY 26 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-29/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE PO STRONIE LUDZI www.lidiastaron.pl/wybory 26 sierpnia 2019 r. 26 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-30/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNA REWOLUCJA MAXA KOLONKO r-us.com/kww 29 sierpnia 2019 r. 29 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-31/19 KOMITET WYBORCZY PARTII KIEROWCÓW 29 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-32/19 KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA www.polskalewica.pl/index.php/kw-polska-lewica 26 sierpnia 2019 r. 4 września 2019 r.
ZPOW-601-33/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI I SAMORZĄDOWCY kwwpis.wixsite.com/index 26 sierpnia 2019 r. 26 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-34/19 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP www.ojcowizna-stronnictwoludowe.pl/webespresso.php/PageId,1248,lang,.html 26 sierpnia 2019 r. 23 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-35/19 KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT 29 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-36/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO 26 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-37/19 KOMITET WYBORCZY PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW 29 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-38/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ tyszkiewiczwadim.pl 29 sierpnia 2019 r. 13 września 2019 r.
ZPOW-601-39/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA FRANCISZKA WÓJCIKA 29 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-40/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA KOGUTA www.kwwstanislawakoguta.pl 29 sierpnia 2019 r. 26 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-41/19 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY 29 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-42/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NIEZALEŻNEGO MIROSŁAWA PIASECKIEGO miroslawpiasecki.com.pl 29 sierpnia 2019 r. 29 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-44/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SYNOWIEC www.annasynowiec.pl 29 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-45/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA HENRYKA BUBLA www.olsztyn-senator-2019.pl 2 września 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-46/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PODKARPACIA www.rozwojpodkarpacia.pl 2 września 2019 r. 27 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-47/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA POLSKI kwwprawdaisprawiedliwoscdlapolski.com 2 września 2019 r. 9 września 2019 r.
ZPOW-601-48/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA kw.razempodhalespiszorawa.pl 29 sierpnia 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-49/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZ HUCZ lukaszhucz.pl/kww 29 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-50/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA senatordobrzynski.pl/kww-zjednoczona-prawica 29 sierpnia 2019 r. 7 października 2019 r.
ZPOW-601-51/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU komitet.piotrowski.org.pl 29 sierpnia 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-52/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA nowakmarek.pl/index.php/komitet 29 sierpnia 2019 r. 29 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-53/19 KOMITET WYBORCZY KORWIN 29 sierpnia 2019 r.  
ZPOW-601-54/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZ MAKSYMOWICZ www.januszmaksymowicz.gorz.pl 2 września 2019 r. 28 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-55/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ZAGAJSKIEJ 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-56/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAZGUŁY 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-57/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA CHODURA www.miroslawchodur.pl 2 września 2019 r. 18 września 2019 r.
601-58/19 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-59/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-60/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BAGIEŃSKIEGO www.arturbagienski.pl 2 września 2019 r. 4 września 2019 r.
ZPOW-601-61/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SKOTNICZNEGO 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-62/19 KOMITET WYBORCZY WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-63/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA kwwdemokracjaobywatelska.org.pl 2 września 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-64/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA MAZUR" 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-65/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE www.bogiojczyzna.site 2 września 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-66/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JA OBYWATEL RP" 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-67/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO krzysztofkwiatkowski.com.pl/kww 2 września 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-68/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY SENATOR MARZENA DĘBNIAK" marzenadebniak.pl 2 września 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-69/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY www.kwwbezpartyjnyantysystemowy.pl 2 września 2019 r. 17 września 2019 r.
ZPOW-601-70/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY ANNY SZTARK 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-71/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA SOCJALNA 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-72/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY – K. BEREZOWSKI kwwniezaleznykberezowski.blogi.pl 2 września 2019 r.  9 września 2019 r.
ZPOW-601-73/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELI "WSPÓLNIE DLA" 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-75/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA OBYWATELSKA DAWID KOSTEMPSKI 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-76/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA LUBIŃSKIEGO lubinski-senat.pl 2 września 2019 r. 16 września 2019 r.
ZPOW-601-77/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY" wspolniedlaczestochowy.pl 2 września 2019 r. 3 września 2019 r.
ZPOW-601-79/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SENATORA WALDEMARA BONKOWSKIEGO 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-80/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAMIAN CUPER - TWÓJ SĄSIAD DO SENATU 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-81/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU www.kukiz15dosenatu.pl/komitet 2 września 2019 r. 2 września 2019 r.
ZPOW-601-82/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT PALUCH kwwrobertpaluch.pl 2 września 2019 r. 2 października 2019 r.
ZPOW-601-83/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA POLSKA 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-84/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAM ŻYLIŃSKI DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-85/19 KOMITET WYBORCZY UNIA PRACY 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-86/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADWOKATA PRZEMYSŁAWA GIERADY 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-88/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROP 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-89/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SUKCES DLA WIELKOPOLSKI – PAWEŁ BUGAJNY 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-90/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU "OBYWATELE RP" kwwruchuobywatelerp.pl 2 września 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.
ZPOW-601-91/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA RAZEM 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-92/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWE WYBORY 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-93/19 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE LUDOWO-NARODOWE 2 września 2019 r.  
ZPOW-601-94/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA MILEWSKIEGO "WOLNY SENAT" 2 września 2019 r.  

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-08-2019 11:51

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  16-08-2019 12:32

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  19-08-2019 13:25

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  19-08-2019 15:47

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  20-08-2019 16:14

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  21-08-2019 10:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  21-08-2019 15:49

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  26-08-2019 12:53

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  26-08-2019 17:46

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 14:22

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 14:26

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 15:23

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 15:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 15:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 15:31

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 16:04

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  27-08-2019 16:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  29-08-2019 14:07

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 10:04

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 10:27

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 11:55

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 14:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 14:25

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 14:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 14:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 14:48

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-08-2019 14:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  02-09-2019 13:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  02-09-2019 13:40

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  02-09-2019 13:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  02-09-2019 14:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  02-09-2019 14:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:06

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:27

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:32

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:39

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 11:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 12:03

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-09-2019 13:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 9:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 16:15

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 17:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 17:12

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-09-2019 15:45

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  09-09-2019 14:50

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  09-09-2019 21:16

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  09-09-2019 21:18

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  16-09-2019 12:52

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  16-09-2019 12:55

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  16-09-2019 12:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  18-09-2019 13:38

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  18-09-2019 13:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  19-09-2019 15:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  04-10-2019 14:19

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  04-10-2019 14:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  08-10-2019 10:13

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij