więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 października 2005 r.

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r . Nr 47, poz. 544 z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

I

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a)     głosowanie przeprowadzono w 25 167 obwodach głosowania,

b)     uprawnionych do głosowania było 30 260 027 wyborców,

c)      w głosowaniu wzięło udział 15 051 157 wyborców,

d)     frekwencja wyniosła 49,74%

e)     głosów nieważnych oddano 99 661,

f)       głosów ważnych oddano 14 946 689,

g)     większość wymagana dla wyboru Prezydenta (więcej niż połowa głosów ważnych) wynosi 7 473 345 głosów,

h)     poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby ważnych głosów:

1)            BOCHNIARZ Henryka Teodora                 188 598 głosów, tj. 1,26 % liczby głosów ważnych,

2)            BOROWSKI Marek Stefan                       1 544 642 głosy, tj. 10,33 % liczby głosów ważnych,

3)            BUBEL Leszek Henryk                              18 828 głosów, tj. 0,13 % liczby głosów ważnych,

4)            ILASZ Liwiusz Marian                              31 691 głosów, tj. 0,21 % liczby głosów ważnych,

5)            KACZYŃSKI Lech Aleksander                4 947 927 głosów, tj. 33,10 % liczby głosów ważnych,

6)            KALINOWSKI Jarosław                           269 316 głosów, tj. 1,80 % liczby głosów ważnych,

7)            KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard              214 116 głosów, tj. 1,43 % liczby głosów ważnych,

8)            LEPPER Andrzej Zbigniew                      2 259 094 głosy, tj. 15,11 % liczby głosów ważnych,

9)            PYSZKO Jan                                           10 371 głosów, tj. 0,07 % liczby głosów ważnych,

10)       SŁOMKA Adam Andrzej                              8 895 głosów, tj. 0,06% liczby głosów ważnych,

11)       TUSK Donald Franciszek                      5 429 666 głosów, tj. 36,33 % liczby głosów ważnych,

12)       TYMIŃSKI Stanisław                                23 545 głosów, tj. 0,16 % liczby głosów ważnych.

II

Komisja stwierdziła, iż spośród 12 kandydatów na Prezydenta żaden nie otrzymał więcej niż połowę głosów ważnych i — stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — w dniu 23 października 2005 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.

III

W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 9 października 2005 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1) TUSK Donald Franciszek,

2) KACZYŃSKI Lech Aleksander.

IV

1.  Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2.  Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    22-02-2016 14:14

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij