Województwo opolskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo opolskie

83

1 030 826

829 084

1 404

Gminy do 20 000 mieszkańców

58

506 238

402 806

870

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

12

405 544

327 253

256

Miasto na prawach powiatu

1

119 044

99 025

25

Powiaty

11

911 782

730 059

223

Sejmik województwa

1

1 030 826

829 084

30

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk