Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków
powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. …, … i …) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:

1)   jednego w gminach do 50 000 mieszkańców;

2)   dwóch w gminach do 200 000 mieszkańców;

3)   trzech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.

2. W uzasadnionych przypadkach Szef Krajowego Biura Wyborczego, z urzędu lub na wniosek komisarza wyborczego, może powołać w gminie dodatkowych urzędników wyborczych.

3. W m.st. Warszawie dla każdej z dzielnic powołuje się jednego urzędnika wyborczego. Ponadto powołuje się jednego urzędnika wyborczego wykonującego zadania o charakterze ponaddzielnicowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

2)   w § 3 uchyla się ust. 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    26-04-2018 16:29

    Wprowadził:

    Paweł Chojecki

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij