Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie braku możliwości stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie braku możliwości stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Na podstawie art. 161 § 3 w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza, jako organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), mając na względzie art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 kwietnia 2018 r. (znak DOLIS.027.437.18), stwierdza, że nie ma możliwości stosowania w wyborach art. 52 § 7 i 7a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754), które są niezgodne z powołanym rozporządzeniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  28-05-2018 13:48

  Wprowadził:

  Marcin Lisiak

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  28-05-2018 13:51

  Wprowadził:

  Marcin Lisiak

 • Data modyfikacji

  21-08-2023 13:15

  Wprowadził:

  Patrycja Foryt